Partnerzy

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin – wsparcie finansowe, a także współpraca w ramach programu „Prace Społecznie Użyteczne”,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – wsparcie finansowe,
OPS Police – kierowanie bezdomnych z obszaru całej Gminy Police oraz wspólna praca socjalna świadczona na rzecz tych osób,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego -wsparcie finansowe,
MOPR Szczecin – Dział Pomocy Osobom Bezdomnym: pomoc finansowa dla podopiecznych, którzy nie posiadają dochodów, kierowanie bezdomnych do Schroniska na ul. Zamkniętej oraz rodzin w sytuacji kryzysowej do Schroniska przy al. Wojska Polskiego,
Powiatowy Urząd Pracy – objęcie podopiecznych programem aktywizacji zawodowej poprzez kierowanie do prac interwencyjnych, na szkolenia, a także współpraca w ramach programu „Prace Społecznie Użyteczne”,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – pomoc podopiecznym w utrzymaniu abstynencji alkoholowej,
Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie – w zakresie aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji,
Sąd Rejonowy w Szczecinie – rehabilitacja społeczna skazanych (wykonywanie prac społecznie użytecznych),
Straż Miejska w Szczecinie – wsparcie w podejmowaniu interwencji związanych z „akcją zima”
Inne fundacje i stowarzyszenia, których zadaniami statutowymi jest pomoc osobom wykluczonym.