Integracyjna akcja Zielony Stołczyn

W sobotę mieszkańcy Schroniska dla osób bezdomnych Feniks w współpracy z wolontariuszami z Fundacji Cemex, Rady Osiedla Stołczyn, Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku oraz mieszkańcami całego osiedla, zebrali się wspólnie przy zielonych nasadzeniach w Parku przy skrzyżowaniu ulic Nad Odrą i Zamkniętej oraz terenu przyległego do Schroniska Stowarzyszenia Feniks.

Akcja pod nazwą Zielony Stołczyn i została sfinansowana przez Fundację ,,Budujemy Przyszłość” działającą przy Firmę Cemex , z którą Stowarzyszenie Feniks nawiązało współpracę. Do udziału w wydarzeniu licznie włączyli się podopieczni Schroniska Feniks, którzy mimo często starszego wieku i różnych chorób chcieli mieć swój wkład w budowanie nowego wizerunku lokalnego parku, oraz terenu przyległego do Schroniska. Dużo pracy włożyli również wolontariusze z Fundacji Cemex, którzy nieustannie ładowali taczki z roślinami i wysadzali je w Parku. Uczestnicy wydarzenia wspólnie posadzili pięciorniki, tawuły, berberysy, róże oraz inne rośliny.
Zapał do wspólnej pracy był równie gorący jak wyjątkowo słoneczna w tym dniu pogoda:)
Po wspólnej pracy, uczestniczący akcji Zielony Stołczyn w miłej atmosferze spędzili czas przy wspólnym grillowaniu umilonym przez muzyczny występ FeniksBędu:),
Grill miał charakter integracyjny, wszyscy zaangażowani w akcję wolontariusze mieli okazję do poznania się i wspólnej rozmowy z osobami przybyłymi na to wydarzenie.
Za okazane zaangażowanie bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz uczestnikom tej wyjątkowej akcji oraz Firmie CEMEX i działającej przy Niej fundacji „Budujemy Przyszłość”za sfinansowanie całego wydarzenia. Cieszymy się, że mogliśmy razem z wolontariuszami Firmy Cemex, lokalnymi organizacjami i z mieszkańcami Osiedla Stołczyn przyczynić się do budowania piękna naszego małego Stołczyńskiego Parku.