O nas

Stowarzyszenie Feniks zostało założone i zarejestrowane w 2002roku i obejmuje swoimi działaniami teren i okolice miasto szczecina oraz jako jedyni – Gminy Police. Jego powstanie było odpowiedzią grupy szczecińskich społeczników wspartych przez władze miejskie na drastyczny wzrost w Mieście Szczecinie ludzi bezdomnych i ubogich, odczuwany szczególnie na masowo obleganym szczecińskim dworcu PKP jak też odpowiedzią na notorycznie pojawiające się przypadki śmiertelnych zamarznięć osób bezdomnych w czasie zimy. Postanowiliśmy wtedy sobie za cel zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla każdego zagrożonego wykluczeniem społecznym „mieszkańca ulicy” oraz niedopuszczenie do śmiertelnego zamarzania tych osób na ulicach -ruszyło „Pogotowie Zimowe” oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie, gdzie Stowarzyszenie Feniks ma również swoją siedzibę.

Cel ten jest podstawą naszego działania po dzień dzisiejszy, a o efektywności naszej niech świadczy fakt iż od wielu lat w Szczecinie nie notuje się śmiertelnych zamarznięć osób bezdomnych co jest ewenementem na tle całego kraju.

Obecnie Stowarzyszenie Feniks prowadzi:

Schronisko dla Bezdomnych w Szczecinie, Noclegownię w Szczecinie, Dom Pobytu Tymczasowego dla Osób Bezdomnych w Szczecinie, Schronisko dla Bezdomnych w Policach oraz Jadłodajnię dla Osób Bezdomnych.

Od kwietnia 2008roku jesteśmy Stowarzyszeniem o statusie Pożytku Publicznego.

W roku 2015 Prezydent Szczecina Piotr Krzystek uznał Stowarzyszenie Feniks za ważnego partnera Miasta w rozwiązywaniu problemów osób najbardziej potrzebujących.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Feniks wchodzą następujące osoby:

Arkadiusz Oryszewski – Prezes Zarządu

Józef Klimczak – Wiceprezes Zarządu

Joanna Kusik – Biedruna – Skarbnik Zarzadu

Marta Baranowaska – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Magdalena Stachel

Sylwia Ostrowska

Elżbieta Karpowicz