Zadania

ROK 2020


SZCZECIN:
Zadania realizowane dla Gmina Miasta Szczecin:
Umowa WSS/II/8/2019 (na lata 2019 – 2020 )
nr CRU 19/0000291 z dnia 22.01.2019r. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych”

Umowa nr WSS-1.1.2020.ZM, CRU 20/0000310 z dnia 22.01.2020
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.”

Umowa nr WSS/IV/2/2020, CRU 20/0000131 z dnia 21.01.2020r.
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym”

Umowa nr WSS/IV.8.2020, CRU 20/0001516 z dnia 18.05.2020r
Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnieniu tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej występujące na skalę masową, uprawnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

POLICE:
UMOWNA wieloletnia nr OR.526.6.2018 z dnia 02.01.2018 (2018 – 2020)
Pod tytułem: „Schronisko dla bezdomnych. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia oraz posiłki dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Policach dla osób bezdomnych”

Małe Dotacje zrealizowane w 2020 roku:
1) W okresie od 30.03.2020 – 03.04.2020r., wspólnie z Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zorganizowano wydarzenie pod nazwą,, Tydzień ze Stowarzyszeniem Feniks: Jak chronić podopiecznych przed COVID-19”. Program wsparcia

2) Mikrodotacje 3 Sektor.
Nazwa zadania” Bezdomność w czasach pandemii”, nr umowy: 68/MD/2020 z dnia 30.04.2020r.
(Zadanie polegało na rozdawaniu potrzebującym płynu do dezynfekcji rąk)

3) Mikrodotacja Społecznik na lata 2019-2021 – program Marszałkowski.. Umowa nr 6/A/NR/2020 z dnia 02.07.2020r.
Pod nazwą: „Punkt pomocy rzeczowej dla osób w kryzysie w związku z pandemią Covid – 19” ,

4) Realizacja zadania pod nazwą: Zielony Stołczyn na podstawie grantu pozyskanego z Fundacji Cemex ,,Budujemy Przyszłość”,

5) Mikrodotacja SEKTOR 3 wg umowy nr 14/MD/2020 z dnia 23.06.2020r.
Projekt integracyjny pod nazwa: ,,Rejs przeciw wykluczeniu”

6) Realizacja umowy w ramach mikrogrant z dnia 19.05.2020r. Pod nazwą „Prezent dla salowego”


ROK 2019


SZCZECIN:
Zadania realizowane dla Gmina Miasta Szczecin:
Umowa WSS/II/8/2019 (na lata 2019 – 2020 )
nr CRU 19/0000291 z dnia 22.01.2019r. Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych”

Umowa nr WSS/II/1/2019/0000260, CRU 19/0000257
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.”

Umowa nr WSS/II/3/2019, CRU 19/0000260 z dnia 22.01.2019r.
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym”
POLICE:
UMOWNA wieloletnia nr OR.526.6.2018 z dnia 02.01.2018 (2018 – 2020)
Pod tytułem: „Schronisko dla bezdomnych. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia oraz posiłki dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Policach dla osób bezdomnych”.

Małe Dotacje zrealizowane w 2019 roku:
1) Program Mikrodotacje 3 sektor Szczecin – Urząd Miejski
Kwota : 2000zł
Nazwa projektu : Ikarusem przez Szczecin
Realizacja wydarzenia : 7 czerwca

Wycieczka podopiecznych z Schroniska dla Osób Bezdomnych Feniks, uczniów kl1A z SP.nr.9,uczestników Klubu Aktywnego Seniora Stołczyn i Stowarzyszenia Stołczyn po Sąsiedzku zabytkowym autobusem marki Ikarus- zwiedzanie zabytków Szczecina

2) Program Społecznik – Urząd Wojewódzki Szczecin
Kwota: 4000zł
Nazywa projektu: Kreuj z nami- zapraszamy
W ramach projektu odbyło się 5 warsztatów z rękodzieła.

  1. Pomysł na recykling – tworzenie biżuterii z bawełnianych t-shirtów , 25 lipca, Wartownia
  2. Tworzenie własnych T-shirtów, 16 sierpnia, Wartownia
  3. Collage z barwnych ziarenek, 29 sierpnia, Wartownia
  4. Malowanie na szkle i ceramice, 5 września, Wartownia
  5. Witraże z tkaniny, 12 września, Wartownia

3) Mała dotacja do 10 tys. – Urząd Miejski Szczecin
Kwota: 10 000zł
Nazwa projektu : Jesienny Stołczyn – Festyn Integracyjny
Realizacja wydarzenia: 5 października, plac zabaw przy ul. Zamkniętej
Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla

4) Program Mikrodotacje 3 sektor Szczecin – Urząd Miejski
Kwota: 2000zł
Nazwa projektu : Twórczy Stołczyn
Realizacja wydarzenia: Warsztaty plastyczne w terminach:

  1. Warsztaty malowania obrazów techniką akrylową, 21 listopada, Wartownia
  2. Warsztaty świąteczne, 19 grudnia, Wartownia


PODSUMOWANIE
Dzięki pozyskaniu małych dotacji oraz mikrodotacji, zainicjowano szereg reintegrujących wydarzeń w partnerstwie z Radami Osiedla z dzielnic północnych oraz lokalnymi organizacjami społecznymi. W tym: Program Mikrodotacje 3 sektor Szczecin – Urząd Miejski – nazwa projektu : Ikarusem przez Szczecin, Program Społecznik – Urząd Wojewódzki Szczecin – nazywa projektu: Kreuj z nami- zapraszamy (w ramach projektu odbyło się 5 warsztatów z rękodzieła), Mała dotacja – Urząd Miejski Szczecin – nazwa projektu : Jesienny Stołczyn – Festyn Integracyjny zrealizowany w dniu 5 października na osiedlowym placu zabaw przy ul. Zamkniętej (organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla oraz podopiecznych Schroniska), Program Mikrodotacje 3 sektor Szczecin – Urząd Miejski – nazwa projektu : Twórczy Stołczyn (realizacja wydarzenia: warsztaty malowania obrazów techniką akrylową, 21 listopada oraz warsztaty świąteczne).
Pozyskano dotację na dożywianie osób bezdomnych, dzięki czemu Schronisko zapewniało jeden gorący posiłek przez 7 dni w tygodniu wydając w roku 2019 łącznie 16093 posiłki w schroniskowej jadłodajni. Jadłodajnia prowadzona jest przez pracowników oraz wolontariuszy rekrutowanych spośród podopiecznych Schroniska.
Zorganizowano Trzeci Szczeciński Tydzień Ubogich gdzie poprzez lokalne media uświadamiano mieszkańców Szczecina wrażliwości na los osób bezdomnych w okresie zimy, oraz przekonywano do wspierania podopiecznych Feniksa darami finansowymi oraz rzeczowymi. Z zebranych pieniędzy ufundowano dla podopiecznych pogotowia zimowego „Świąteczną wyprawkę”dla osób bezdomnych.
Kolejny raz zorganizowano na terenie Schroniska uroczystą Wigilię dla 130 osób. Wspólnie z panią terapeutką, przeprowadzono cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty z kolędowania oraz robienia ozdób przy okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. W słoneczne dni organizowano warsztaty z grą na gitarze oraz recytowania wierszy.